https://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-15560961623395!3177.htmlhttps://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-15538494855424!3174.htmlhttps://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-15529921854200!3171.htmlhttps://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-15300184061623!3127.html
PL |  EN
Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.