PL |  EN

KONKURS MUZYCZNY NA NOWĄ INTERPRETACJĘ UTWORU MONIUSZKI

Nasz narodowy kompozytor, Stanisław Moniuszko, był autorem zarówno wspaniałych oper, które weszły przebojem do polskiej kultury muzycznej, jak również ponad 300 pieśni zebranych w „Śpiewniku domowym”. Śpiewnik trafił pod strzechy Polaków, trwale towarzysząc momentom spotkań rodzinnych i rozkwitającemu przez dekady ruchowi śpiewaczemu na terenach Polski przed i po odzyskaniu niepodległości.

Pieśni te, tak różnorodne w swym charakterze, opowiadają rozmaite ludzkie historie, są zarazem zapisem emocji towarzyszących ludziom i w czasach obecnych, stanowiąc świetny materiał do nowych odkryć, inspiracji i działań twórczych.

Wierząc, że nadszedł moment nowej odsłony moniuszkowskich pieśni i arii, Filharmonia Śląska i Polskie Radio Katowice zapraszają do udziału w otwartym konkursie muzycznym!

Zgłoszenia w postaci nagrania audio w formacie mp3 nowej wersji wybranej pieśni lub arii Stanisława Moniuszki przyjmowane są do dnia 8 września 2019r.
Szczegóły regulaminu na stronach internetowych i profilach facebookowych Filharmonii Śląskiej i Polskiego Radia Katowice.

Dla zwycięzców przewidziano nagrody finansowe oraz profesjonalną sesję nagraniową utworu, zrealizowaną
w studio nagraniowym Polskiego Radia Katowice.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i formularzem zgłoszeniowym.

A zatem: do dzieła!


    Partner:

     

    Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.