PL |  EN

04.02.2009

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski przedstawił na konferencji prasowej 4 lutego 2009 roku wyniki oceny merytorycznej I stopnia projektów złożonych w ramach XI Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W wyniku przeprowadzonej oceny rekomendowano do drugiego etapu konkursu 28 projektów, z czego 8 projektów z zakresu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym, wśród których znalazła się Filharmonia Śląska!

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.