PL |  EN

21.01.2010 - Podpisanie umowy

     W czwartek 21 stycznia podpisana została umowa na „realizację robót budowlanych dla projektu pn. Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach”. Ze strony inwestora podpisali ją: dyrektor naczelna Filharmonii Śląskiej, Grażyna Szymborska – z kontrasygnatą głównej księgowej, Marii Burskiej-Juraczyk. Konsorcjum firm Mostostal Warszawa S.A. i hiszpańskiej Acciona Infraestructuras S.A., czyli wykonawców, reprezentowali: pełnomocnicy madryckiej firmy, Jorge Calabuig Ferre i Yves Marchand oraz Alojzy Malczak, dyrektor Pionu Rozwoju Regionalnego Regionu Południe Mostostalu Warszawa S.A., lidera konsorcjum. Obecni byli: dyrektor Wydziału Inwestycji Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Grażyna Kamińska i Andrzej Stokłosa, prezes Inwestprojektu Śląsk – inżyniera kontraktu (menedżera projektu).

     Całkowity koszt rozbudowy to 31 mln. 477 tys. zł. Koszty robót budowlano-montażowych wyniosą ponad 24 mln. 226 tys. zł. Jak zapewniła dyrektor Grażyna Kamińska, pieniądze na rozbudowę są zapewnione. Ponad 19 mln. zł pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej a ponad 12 mln. zł zapewni budżet województwa śląskiego. Wykonawcę rozbudowy zabytkowego gmachu w centrum Katowic wyłoniono drogą konkursu ofert, do którego stanęły firmy powszechnie na rynku uważane za liderów.

     W najbliższym czasie wykonawcy i inżynier kontraktu uzgodnią szczegółowy harmonogram prac. Dyrektor naczelna Filharmonii Śląskiej prowadzi rozmowy z dysponentami miejsc, które mogą stać się tymczasowym (półtora roku) miejscem prób i koncertów filharmoników w czasie trwania remontu.

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.