PL |  EN

2011 Czerwiec

Dnia 6 czerwca 2011 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę Pani B. Neukirch-Grychtol na decyzję Wojewody Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2010 r., utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Katowice z dnia 2 lipca 2010 r. nr 789/10, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na przebudowę, nadbudowę i rozbudowę budynku Filharmonii Śląskiej.

Dnia 15 czerwca 2011 roku przedstawiciele Filharmonii Śląskiej przeprowadzili negocjacje z firmą Karl Schuke Berliner Orgelbauwerkstatt GmbH nt. Aneksu do umowy na projekt, budowę i montaż organów piszczałkowych dla Filharmonii Śląskiej w związku z przesunięciem terminu zakończenia robót budowlanych. Ustalono, iż ze względu na niemożność składowania gotowych części organów w siedzibie firmy Schuke, pod koniec trzeciego kwartału br. firma przekaże Filharmonii Śląskiej wykonane elementy organów. Natomiast montaż organów rozpocznie się na przełomie sierpnia i września 2012 roku, a termin ostatecznego oddania instrumentu zaplanowano na koniec 2012 roku.

Wykonawca znacznie zaawansował budowę nowej części Filharmonii Śląskiej. Do końca czerwca wykonano 100% stropu drugiego piętra oraz 50% zbrojeń trzeciego piętra.

W dniach 21 i 29 czerwca 2011 roku odbyły się spotkania konstruktorów Projektanta z Generalnym Wykonawcą ws. ostatecznego uzgodnienia wzmocnienia konstrukcji istnieją¬cego budynku. Wykonawca przystąpi do wykonywania wzmocnień niezwłocznie po otrzy¬maniu pozwolenia konserwatorskiego.
 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.