PL |  EN

2010 Grudzień

Kontynuowano wzmacnianie fundamentów budynku Filharmonii Śląskiej metodą palowania – jet grountingu, polegającą na wstrzykiwaniu betonu w otwory o średnicy 0,7 m i głębokości ponad 5 m. W trakcie prac odkrywkowych stare spękania murów okazały zamaskowanymi naprawami w czasie remontów z lat 90. w ramach likwidacji szkód górniczych. W wyniku odkrywek okazało się również, że konstrukcja słupów i filarów w obrębie sali koncertowej różni się od przyjętej w projekcie architektonicznym, co wymagało wykonania dodatkowej ekspertyzy nośności tych elementów. Na ten czas wstrzymano prace palowe. Ekspertyzę opracowała zewnętrzna firma i 6 grudnia przekazała inwestorowi wyniki oraz zalecenia. W oparciu o ekspertyzę i odkrywki projektant – Consultor sp. z o.o. przystąpił do opracowania dokumentacji technicznej dodatkowych zabezpieczeń konstrukcji budynku. Przed wznowieniem prac palowych, wykonane zostanie ankrowanie tylnych ścian budynku istniejącego w związku z planowanymi wykopami w tym miejscu pod nowe fundamenty. Dokonano wielu dodatkowych odkrywek w różnych miejscach zabytkowego budynku aby w pełni zdiagnozować rzeczywisty stan techniczny ścian.

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.