PL |  EN

2012 Grudzień

Wartość netto robót budowlanych wykonanych w grudniu 2012 roku wyniosła 3 230 000,00 zł.W części nadbudowywanej kontynuowano roboty w obrębie dachu i patio, posadzki i izolacje poziome oraz ślusarkę.

W części dobudowywanej docieplano elewację w systemie Baumit.

Kontynuowano prace instalacyjne: elektryczne, niskoprądowe i sanitarne w całym obiekcie.

W dniach 05, 12 i 19 grudnia 2012 roku odbyły się rady techniczne na terenie budowy z udziałem wykonawcy, projektanta, Inżyniera Kontraktu i inwestora.

Ustalono z firmą Schuke BerlinerOrgelbauwerkstatt GmbH początek montażu organów w budynku Filharmonii Śląskiej na 02 września 2013 roku.

Na koniec grudnia 2012 roku zaawansowanie finansowe kontraktu na Kontynuację i zakoń­czenie robót budowlanych projektu osiągnęło 40,21% wartości umownej, natomiast całkowite finansowe zaawansowanie projektu wyniosło 52,20% wartości zapisanej w umowie o dofinansowanie projektu w ramach PO IiŚ.

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.