PL |  EN

2013 Kwiecień

W kwietniu 2013 roku w budynku istniejącym kontynuowano wykonywanie ścian i ścianek działowych, torkretowanie, tynki wewnętrzne, gładzie gipsowe, okładziny ścian i wymalo­wania.Wykonywano również ślusarkę zewnętrzną, prace elewacyjne i elementy wystroju wnętrz.

W budynku nowoprojektowanym kontynuowano prace wykończeniowe. W obu częściach wykonywano instalacje elektryczne, słaboprądowe i sanitarne.

Całkowita wartość robót budowlanych w kwietniu 2013 roku wyniosła 1 833 415,10 zł netto.

W dniach 3, 10, 17 i 24 kwietnia 2013 odbyły się rady techniczne na terenie budowy z udziałem wykonawcy, projektanta, Inżyniera Kontraktu i inwestora.

Dnia 5 kwietnia 2013 roku miała miejsce wizja lokalna rzeczoznawcy firmy Allianz na terenie placu budowy. Wizja miała związek z prośbą administratorki nieruchomości przy Pl. Wolności 3 do Inwestora o remont elewacji frontowej. Generalny wykonawca poprosił rzeczoznawcę z firmy ubezpieczeniowej o ustalenie przyczyn zniszczeń elewacji frontowej i ich związku z prowadzoną inwestycją.

Dnia 9 kwietnia 2013 roku Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę kasacyjną Pani Bronisławy Neukirch-Grychtoł w sprawie przeciw Wojewodzie Śląskiemu dotyczącej pozwolenia na rozbudowę Filharmonii Śląskiej.

W związku z opinią rzeczoznawcy ds. p/poż. nt. oddymiania części istniejącej, 17 kwietnia 2013 roku na Radzie budowy podjęto decyzję o zmianie projektu oddymiania. Projektant zobowiązał się do przekazania uzgodnionych projektów wykonawczych dnia 08.05.2013 roku.

Dnia 19 kwietnia 2013 budowę wizytowała Pani Grażyna Kamińska – Dyrektor Wydziału Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego.

Dnia 25 kwietnia 2013 roku przedstawiciel Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zapoznał się z odkrytymi u sufitu sali koncertowej reliefami w kształcie labiryntów. Wykonano dokumentację fotograficzną znaleziska.

Tego samego dnia odbyło się spotkanie przedstawicieli Inwestora z administratorką kamienicy przy Pl. Wolności 3. W trakcie spotkania zapoznano administratorkę ze sposobem nadbudowy tzw. ściany wspólnej oraz poproszono o zgodę na podniesienie komina.

W związku z prośbą Mostostalu Warszawa SA o zapłatę należności za fakturę z 28.02.2013 roku bezpośrednio na konta wskazanych podwykonawców, dnia 2 kwietnia 2013 roku podpisano w tej sprawie Porozumienie do Umowy nr 2/R/SF/ZP/2012 z dnia 27.02.2012 roku. Po otrzymaniu dnia 26 kwietnia 2013 roku podpisanego Porozumienia wraz z kom­pletem wymaganych załączników dokonano zapłaty bezpośrednio na konta wskazanych podwykonawców.
 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.