PL |  EN

2011 Lipiec

Dnia 12 lipca 2011 roku inwestor otrzymał zaktualizowaną mapę geodezyjną do celów projektowych, wykonaną przez firmę Geometra z Krakowa.

Wykonano scenariusz rozwoju pożaru oraz związaną z nią matrycę sterowań. Które są niezbędne dla sprawdzenia poprawności wszystkich instalacji bezpieczeństwa. Dnia 18 lipca Projektant przekazał Inwestorowi Aneks do projektu budowlanego. Projekt został dnia 20 lipca przekazany Śląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w celu uzyskania zmiany pozwolenia konserwatorskiego.

Firma Karl Schuke Berliner Orgelbauwerkstatt GmbH odniosła się pozytywnie do zmian wprowadzonych do Aneksu do umowy na projekt, budowę i montaż organów piszczałkowych dla Filharmonii Śląskiej w związku z przesunięciem terminu zakończenia robót budowlanych. Natomiast Inwestor przeprowadził rozeznanie rynku pod kątem składowania gotowych elementów organów do czasu ich montażu w nowej siedzibie Filharmonii, tj. do września 2012 roku.

W lipcu 2011 Generalny wykonawca znacznie zaawansował budowę nowej części Filharmonii Śląskiej. Do końca miesiąca wykonano ściany poziomu V oraz w 100% attyki. Rozpoczęto prace związane z instalacjami wod-kan oraz c.o. Wykonano wykopy pod garaż.
 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.