PL |  EN

2013 Luty

W lutym 2013 r. zakres robót w budynku istniejącym obejmował prace rozbiórkowe, wzmacnianie ścian poprzez torkretowanie, wykonanie ścian i ścianek działowych. Wykonywano posadzki i izolacje poziome oraz kanały instalacyjne. Zakończono roboty konstrukcyjne, a w szczególności rdzenie żelbetowe, ściany żelbetowe, podciągi, słupy, wieńce, konstrukcje stalowe z zabezpieczeniem ognioochronnym. Wzmocniono stropy nad parterem i piętrem, wykonano klatki schodowe oraz kanały wentylacyjne oraz podwyższono szyb windowy.

Kontynuowano roboty w obrębie dachu i patio. W części dobudowywanej wykonano gładzie gipsowe, okładziny ścian i wymalowania, elementy wystroju wnętrz, instalacje wentylacji i instalacji wod-kan. Zaawansowano roboty instalacyjne w stacji transformatorowej.

Generalny Wykonawca zaakceptował termin montażu organów od 5 do 31 sierpnia 2013 roku, który został uzgodniony z firmą Schuke.
 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.