PL |  EN

2013 Maj

W budynku istniejącym kontynuowano m.in. wykonywanie ścian i ścianek działowych, wzmocnienie ścian i stropów, tynków wewnętrznych, ścian i sufitów, posadzki i izolacje poziome, ślusarkę zewnętrzną, elewacja, ustroje akustyczne w garderobach, instalacje wewnętrzne w budynku istniejącym, zasilanie urządzeń oświetlenia artystycz­nego i nagłośnienia sal koncertowych, system sygnalizacji pożaru, system oddymiania, okablowanie strukturalne, system CCTV, system Kontroli Dostępu, system Audio-Video, instalację grzewczą cz. I i II, instalację wentylacji i instalacje wod-kan. Całkowita wartość robót budowlanych w maju 2013 roku wyniosła 1 696 059,76 zł netto.

8, 15, 22 i 29 maja odbyły się rady techniczne na terenie budowy z udziałem wykonawcy, projektanta, Inżyniera Kontraktu i Inwestora. 8 maja Projektant przekazał zamienną dokumentację w zakresie oddymiania budynku Filharmonii Śląskiej. Dokumentacja, po uwagach Inżyniera Kontraktu i General­nego Wykonawcy została uzupełniona 22 maja 2013 roku. Na jej podstawie Generalny Wykonawca zobowiązał się w terminie 14 dni dokonać wyceny wszystkich robót związanych z oddymianiem.

13 maja 2013 roku gościł na terenie budowy przedstawiciel firmy Karl Schuke Berliner Orgalbauwerkstatt GmbH – pan Gaulke – w celu uzgodnienia warunków technicznych do montażu organów ustalonego w terminie od 5 do 31 sierpnia 2013 roku oraz ich intonacji planowanej od 31 września do 17 listopada 2013. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Inżyniera Kontraktu, Generalnego Wykonawcy i Inwestora sporządzono notatkę. W oparciu o ustalenia ze spotkania projektant zobowiązał się do końca maja 2013 roku wprowadzić stosowne poprawki do dokumentacji projektowej.

15 maja Generalny Wykonawca przekazał Inżynierowi Kontraktu wnioski o roboty dodatkowe.

21 maja 2013 przesłano Władzy Wdrażającej Programy Europejskie do kontroli ex ante SIWZ do przetargu na dostawę fortepianu koncertowego.

24 maja 2013 roku Inwestor przekazał Śląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków inwentaryzację elementów fryzu meandrowego w sali koncertowej wykonaną na zlecenie Mostostalu Warszawa SA przez firmę JUNAK.

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.