PL |  EN

2013 Marzec

Na placu budowy zakres robót w budynku istniejącym obejmował wykonanie ścian, ścianek działowych i obudów, torkretowanie, izolacje pionowe, tynki wewnętrzne, gładzie gipsowe, okładziny ścian i wymalowania. Wykonywano ślusarkę zewnętrzną i prace elewacyjne. Kontynuowano roboty w obrębie dachu i patio. W obu częściach kontynuowano prace wykończeniowe związane z wystrojem wnętrz oraz instalacje grzewczą i wentylacji. Całkowita wartość robót budowlanych w marcu 2013 wyniosła 1 248 064,90 zł netto.

6, 13 i 27 marca odbyły się rady techniczne na terenie budowy z udziałem wykonawcy, projektanta, Inżyniera Kontraktu i Inwestora. 19 marca odbyły się negocjacje umowy o roboty dodatkowe zgłoszone w sześciu Protokołach konieczności na ostateczną kwotę 488 005,27 zł. Umowa o roboty dodatkowe została przekazana Głównemu Wykonawcy do podpisu.
 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.