PL |  EN

Przetargi i ogłoszenia

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na wydruk wraz z dostawą 2 wydawnictw promocyjnych

Ogłoszenie 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na usługę kampanii reklamowej na nośnikach typu citylight

Ogłoszenie 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na usługę kampanii reklamowej na ekranach w autobusach komunikacji miejskiej 

Ogłoszenie 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. Henryka Mikołaja Góreckiego
ogłasza przesłuchania na stanowisko muzyka perkusisty Orkiestry Symfonicznej 

Ogłoszenie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. Henryka Mikołaja Góreckiego
ogłasza przesłuchania na stanowisko muzyka oboisty Orkiestry Symfonicznej 

Ogłoszenie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. Henryka Mikołaja Góreckiego
poszukuje:

Kierownika Działu Promocji, Marketingu i Projektów w pełnym wymiarze godzin

Ogłoszenie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. Henryka Mikołaja Góreckiego
ogłasza postępowanie w drodze przetargu ustnego na:

sprzedaż 1 sztuki fagotu stanowiącego składnik majątku trwałego Instytucji

Ogłoszenie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na usługę cateringową świadczoną podczas 10 koncertów organizowanych przez Filharmonię Śląską na terenie kraju

Ogłoszenie 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania na stanowisko muzyka fagocisty Orkiestry Symfonicznej z obowiązkiem gry I głosu 

Ogłoszenie 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

poszukuje pracownika Biura Marketingu, Promocji i Projektów w pełnym wymiarze godzin

Ogłoszenie 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania na muzyka tutti grupy kontrabasów Orkiestry Symfonicznej 

Ogłoszenie 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na stworzenie od podstaw nowej strony internetowej Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Zapytanie ofertowe

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania na muzyka tutti grupy altówek Orkiestry Symfonicznej 

Ogłoszenie 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza nabór na pracownika Działu Administracyjno-Technicznego

Ogłoszenie 

Oświadczenie o zgodzie na potrzeby rekrutacji

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na wydruk i dostawę do siedziby 12 sztuk różnych projektów graficznych na płótnie z nałożeniem na blejtram o wymiarach 100 x 200 cm

Ogłoszenie 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza nabór na pracownika Biura Koncertowego 

Ogłoszenie 

Oświadczenie o zgodzie na potrzeby rekrutacji

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania do grupy II skrzypiec Orkiestry Symfonicznej 

Ogłoszenie 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na na przeprowadzenie szkoleń i treningów w zakresie walki ze stresem z zastosowaniem metody Alexandra dla muzyków orkiestry symfonicznej i kameralnej Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego.

Zapytanie ofertowe

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń i treningów w zakresie walki ze stresem z zastosowaniem metody Alexandra dla członków chóru Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego.

Zapytanie ofertowe

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza nabór na stanowisko reżysera dźwięku

Ogłoszenie

Załącznik

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na druk wraz z dostawą wydawnictw promocyjnych Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w 2019 roku (styczeń-sierpień).

Zapytanie ofertowe

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę 15 szt. ergonomicznych klawiatur komputerowych oraz 30 szt. ergonomicznych podkładek pod myszy dla pracowników Filharmonii Śląskiej.

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na kampanię reklamową na nośnikach typu citylight w Katowicach w 2019 roku na przystankach autobusowych i tramwajowych w wybranych lokalizacjach

Zapytanie ofertowe

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na serwis i konserwację dźwigów osobowych i towarowo-osobowych w budynku Filharmonii Śląskiej

Zapytanie ofertowe

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę 15 szt. zdrowotnych krzeseł dla pracowników Filharmonii Śląskiej

Zapytanie ofertowe

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania na stanowisko flecisty (I głos z obowiązkiem gry na piccolo) Orkiestry Symfonicznej

Ogłoszenie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania do grupy II skrzypiec Orkiestry Symfonicznej 

Ogłoszenie 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

informuje o prowadzonym postępowaniu na usługę ochrony mienia, obiektu, dozorowanie terenu Filharmonii Śląskiej im. H. M. Góreckiego

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę trąbki i waltorni dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1- formularz ofertowy

Załącznik nr 2- oświadczenie

Załącznik nr 3 - oświadczenie

 

Załącznik nr 4 - wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę instrumentów muzycznych dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1- formularz ofertowy

Załącznik nr 2- oświadczenie

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Załącznik nr 4 - wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania na stanowisko MUZYK TUTTI - INSTRUMENT WIOLONCZELA w ORKIESTRZE SYMFONICZNEJ 

Ogłoszenie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

informuje o prowadzonym postępowaniu na usługę mycia przeszkleń na wysokościach w budynku Filharmonii Śląskiej im. H.M Góreckiego.

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę oleju opałowego lekkiego dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1- formularz ofertowy

Załącznik nr 2- oświadczenie

Załącznik nr 3- oświadczenie

Załącznik nr 4- wzór umowy

Pytanie nr 1

Odpowiedź na pytanie nr 1

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania na stanowisko PIERWSZEGO GŁOSU I ES-KLARNET ORKIESTRY SYMFONICZNEJ

Ogłoszenie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

informuje o prowadzonym postępowaniu na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Filharmonii Śląskiej im. H.M Góreckiego  w sieci telefonii komórkowej

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

informuje o prowadzonym postępowaniu na usługę druku wydawnictw promocyjnych wraz ich dostawą do siedziby Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego 

Zapytanie ofertowe

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

informuje o prowadzonym postępowaniu na usługę ochrony mienia, obiektu, dozorowanie terenu Filharmonii Śląskiej im. H.M.Góreckiego

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

informuje o prowadzonym postępowaniu na usługę oświetleniową budynku podczas  X MKD 

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania na stanowisko KONCERTMISTRZA I SKRZYPIEC ORKIESTRY SYMFONICZNEJ

Ogłoszenie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

informuje o prowadzonym postępowaniu na produkcję, dostawę i montaż przestrzennych form reklamowych  X MKD 

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

informuje o prowadzonym postępowaniu na usługę fotoreporterską X MKD 

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

informuje o prowadzonym postępowaniu na usługę cateringową dla jury, uczestników i gości X MKD

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

informuje o prowadzonym postępowaniu na opiekę medyczną dla uczestników i gości X MKD

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania śpiewaków na stanowisko ARTYSTY CHÓRU FILHARMONII ŚLĄSKIEJ

Ogłoszenie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania na stanowisko OBOISTY ORKIESTRY SYMFONICZNEJ

Ogłoszenie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

informuje o prowadzonym postępowaniu na świadczenie usług hotelarskich dla gości Filharmonii Śląskiej im. H.M. Góreckiego na sezon artystyczny 2017/2018

Zapytanie ofertowe hotel 4*

Zapytanie ofertowe hotel 3* lub 2*

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania na stanowisko SKRZYPKA ŚLĄSKIEJ ORKIESTRY KAMERALNEJ

Ogłoszenie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

informuje o prowadzonym postępowaniu na świadczenie usług hotelarskich dla jurorów,uczestników, gości X MKD

Zapytanie ofertowe jurorzy

Zapytanie ofertowe uczestnicy

Zapytanie ofertowe goście

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

informuje o prowadzonym postępowaniu na usługę ochrony mienia, obiektu, dozorowanie terenu Filharmonii Śląskiej im. H.M.Góreckiego

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania na stanowisko ALTOWIOLISTY ORKIESTRY SYMFONICZNEJ

Ogłoszenie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę nowych instrumentów muzycznych dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1- formularz ofertowy

Załącznik nr 2- oświadczenie

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Załącznik nr 4 - informacja

Załącznik nr 5 - wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO
ogłasza konkurs na wynajem powierzchni pod kawiarnię muzyczną

Ogłoszenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę fletów dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1- formularz ofertowy

Załącznik nr 2- oświadczenie

Załącznik nr 3- wzór umowy

Załącznik nr 4- informacja

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę instrumentów dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1- formularz ofertowy

Załącznik nr 2- oświadczenie

Załącznik nr 3- wzór umowy

Załącznik nr 4- informacja

Załącznik nr 5- wykaz głównych dostaw

Pytanie nr 1

Odpowiedź nr 1

Zmiana treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu części nr 4 postępowania

Informacja o unieważnieniu części nr 5 postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

informuje o prowadzonym postępowaniu na usługę mycia przeszkleń na wysokościach w budynku Filharmonii Śląskiej im. H.M.Góreckiego

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania na stanowisko PERKUSISTY ORKIESTRY SYMFONICZNEJ

Ogłoszenie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

informuje o prowadzonym postępowaniu na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Filharmonii Śląskiej im. H.M.Góreckiego w sieci telefonii komórkowej

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę oleju opałowego lekkiego dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1- formularz ofertowy

Załącznik nr 2- oświadczenie

Załącznik nr 3- wzór umowy

Załącznik nr 4- informacja

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

informuje o prowadzonym postępowaniu na obsługę prawną Filharmonii Śląskiej im. H.M.Góreckiego

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

informuje o prowadzonym postępowaniu na świadczenie usługi ochrony mienia Filharmonii Śląskiej im. H.M.Góreckiego

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania na stanowisko MUZYK ALTOWIOLISTA Śląskiej Orkiestry Kameralnej

Ogłoszenie

Informacja o wyborze 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza wszczęcie postępowania na sprzedaż kompletu podestów scenicznych

Ogłoszenie

Unieważnienie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza wszczęcie postępowania na sprzedaż odśnieżarki spalinowej samojezdnej

Ogłoszenie

Unieważnienie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania dla muzyków na stanowisko SKRZYPKA Orkiestry Symfonicznej

Ogłoszenie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania dla muzyków na stanowisko SKRZYPKA Śląskiej Orkiestry Kameralnej

Ogłoszenie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania dla muzyków na stanowisko KONTRABASISTY Orkiestry Symfonicznej

Ogłoszenie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania dla muzyków na stanowisko WALTORNISTY Orkiestry Symfonicznej

Ogłoszenie

Harmonogram przesłuchań w dniu 27.05.2015r.

Informacja o wyborze

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

informuje o prowadzonym postępowaniu na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Filharmonii Śląskiej im. H.M.Góreckiego w sieci telefonii komórkowej

Ogłoszenie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania dla muzyków na stanowisko ARTYSTA CHÓRU w głosach: II ALT, II BAS

Ogłoszenie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. H.M. GÓRECKIEGO

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Druk i dostawę wydawnictw Filharmonii Śląskiej im. H.M. Góreckiego

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2- Oświadczenie

Załącznik nr 3- Wzór umowy

Załącznik nr 4- Wykaz dostaw

Załącznik nr 5- Informacja

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. H.M. GÓRECKIEGO
ogłasza konkurs na stanowisko zastępcy kierownika w Dziale Administracyjno-Technicznym

Ogłoszenie

Informacja o wyborze

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. H.M. GÓRECKIEGO
informuje o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające:

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające do postępowania  nr 5/R/ZP/AT/2014

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. H.M. GÓRECKIEGO
ogłasza konkurs na stanowisko referenta w Dziale Administracyjno-Technicznym:

Ogłoszenie

Informacja o wyborze

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. H.M. GÓRECKIEGO
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę elementów wyposażenia estrady dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego II część

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2- Oświadczenie

Załącznik nr 3- Wzór umowy

Załącznik nr 4- Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 5- Informacja

Pytanie nr 1

Odpowiedź na pytanie nr 1

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. H.M. GÓRECKIEGO
informuje o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające:

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające do postępowania  nr 7/R/ZP/AT/2013

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. H.M. GÓRECKIEGO
informuje o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające:

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające do postępowania  nr 1/R/ZP/AT/2014

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. H.M. GÓRECKIEGO
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę i montaż elementów wyposażenia części administracyjno-technicznej Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2- Oświadczenie

Załącznik nr 3- Wzór umowy

Załącznik nr 4- Wykaz dostaw

Załącznik nr 5- Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 6- Informacja

Pytanie nr 1

Odpowiedź nr 1

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. H.M. GÓRECKIEGO
informuje o zamiarze zawarcia umów na zamówienia uzupełniające:

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienia uzupełniające do postępowania

nr 2/R/ZP/AT/2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do postępowania nr  2/R/ZP/AT/2014

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienia uzupełniające do postępowania

nr 3/R/ZP/AT/2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do postępowania nr  3/R/ZP/AT/2014

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające do postępowania nr 4/R/ZP/AT/2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do postępowania nr  4/R/ZP/AT/2014

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. H.M. GÓRECKIEGO
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę, montaż i uruchomienie systemu interkomowego i podglądu akcji scenicznej w Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2- Oświadczenie

Załącznik nr 3- Wzór umowy

Załącznik nr 4- Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 5- Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 6- Informacja

Pytanie nr 1

Odpowiedź na pytanie nr 1

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. H.M. GÓRECKIEGO
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę i montaż elementów wyposażenia strefy melomana w Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2- Oświadczenie

Załącznik nr 3- Wzór umowy

Załącznik nr 4- Wykaz dostaw

Załącznik nr 5- Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 6- Informacja

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie SIWZ

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy zmiana

Załącznik nr 5- Opis przedmiotu zamówienia zmiana

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. H.M. GÓRECKIEGO
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę i montaż elementów wyposażenia garderób dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2- Oświadczenie

Załącznik nr 3- Wzór umowy

Załącznik nr 4- Wykaz dostaw

Załącznik nr 5- Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 6- Informacja

Pytanie nr 1

Odpowiedź na pytanie nr 1

Pytania nr 2-13

Odpowiedzi na pytania 2-13

Pytanie nr 14

Odpowiedź na pytanie nr 14

Pytanie nr 15

Odpowiedź na pytanie nr 15

Pytania nr 16-18

Odpowiedzi na pytania nr 16-18

Pytanie nr 19

Odpowiedź na pytanie nr 19

Zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. H.M. GÓRECKIEGO

ogłasza konkurs ofert na:

 

wynajem powierzchni pod kawiarnię muzyczną

 

Ogłoszenie

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. H.M. GÓRECKIEGO
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę oleju opałowego lekkiego dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1- formularz ofertowy

Załącznik nr 2- Oświadczenie

Załącznik nr 3- wzór umowy

Załącznik nr 4- informacja

Pytania nr 1-4

Odpowiedzi nr 1-4

Informacja o zmianie SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytanie nr 5

Odpowiedź nr 5

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. H.M. GÓRECKIEGO
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę i montaż elementów wyposażenia łazienek dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1- formularz ofertowy

Załącznik do formularza ofertowego

Załącznik nr 2- Oświadczenie

Załącznik nr 3- wzór umowy

Załącznik nr 4- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 5- informacja

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. H.M. GÓRECKIEGO
ogłasza przesłuchania  na:

stanowisko PERKUSISTY ORKIESTRY SYMFONICZNEJ

Ogłoszenie

Materiały nutowe- kotły(rar) 

Materiały nutowe- kotły(zip)

Materiały nutowe- kotły(samorozpakowujące exe) 

Materiały nutowe- werbel(rar)

Materiały nutowe- werbel(zip) 

Materiały nutowe- werbel (samorozpakowujące exe) 

Materiały nutowe- dzwonki (rar)

Materiały nutowe- dzwonki (zip) 

Materiały nutowe- dzwonki (samorozpakowujące exe)

Materiały nutowe- talerze (rar)

Materiały nutowe- talerze (zip) 

Materiały nutowe- talerze (samorozpakowujące exe)

Materiały nutowe- xylofon (rar)

Materiały nutowe- xylofon (zip) 

Materiały nutowe- xylofon (samorozpakowujące exe)

Przykład- Podstawowe rytmy taneczne na zestawie perkusyjnym

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ogłasza postępowanie na:

"Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego"

Informacje na temat przedmiotowego przetargu udostępniane są na stronie www.slaskie.pl w zakładce „Zamówienia publiczne”

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie

Ogłoszenie o zmianie II

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. H.M. GÓRECKIEGO
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę elementów wyposażania estrady oraz pomieszczeń biurowych dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1- formularz ofertowy

Załącznik do formularza ofertowego

Załącznik nr 2- Oświadczenie

Załącznik nr 3- wzór umowy

Załącznik nr 4- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 5- informacja

Pytania nr 1-3

Odpowiedź na pytanie nr 1

Pytanie nr 4

Odpowiedź na pytania nr 2-4

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. H.M. GÓRECKIEGO
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę elementów scenicznego oświetlenia estrady dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1- formularz ofertowy

Załącznik do formularza ofertowego

Załącznik nr 2- Oświadczenie

Załącznik nr 3- wzór umowy

Załącznik nr 4- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 5- informacja

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. H.M. GÓRECKIEGO
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę elementów wyposażenia łazienek dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1- formularz ofertowy

Załącznik do formularza ofertowego

Załącznik nr 2- Oświadczenie

Załącznik nr 3- wzór umowy

Załącznik nr 4- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 5- informacja

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. H.M. GÓRECKIEGO

informuje o zamiarze zawarcia umowy na:

Pełnienie funkcji kierownika artystycznego, I Dyrygenta  Śląskiej Orkiestry Kameralnej na dwa sezony artystyczne 2013/2014 i 2014/201

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. H.M. GÓRECKIEGO
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Obsługę prawną Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1- formularz ofertowy

Załącznik nr 2- Oświadczenie

Załącznik nr 3- wzór umowy

Załącznik nr 4- wykaz usług

Załącznik nr 5- wykaz osób

Załącznik nr 6- informacja

Pytania nr 1-2

Odpowiedzi na pytania nr 1-2

Pytania nr 3-4

Pytania nr 5-13

Odpowiedzi na pytania 3-13

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. H.M. GÓRECKIEGO
ogłasza trzecie postępowanie w drodze przetargu pisemnego na:

sprzedaż 1 sztuki pianina stanowiącego składnik majątku trwałego Instytucji

Ogłoszenie

------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. H.M. GÓRECKIEGO

informuje o zamiarze zawarcia umowy na


System zabezpieczenia klatek ewakuacyjnych przed zadymianiem w ramach projektu Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. H.M. GÓRECKIEGO
ogłasza przesłuchania  na

stanowisko artysta chóru- II bas:

Ogłoszenie

------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. H.M. GÓRECKIEGO
ogłasza postępowanie w drodze przetargu pisemnego na:

sprzedaż 1 sztuki pianina stanowiącego składnik majątku trwałego Instytucji

Ogłoszenie

------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. H.M. GÓRECKIEGO
ogłasza postępowanie w drodze przetargu pisemnego na:

sprzedaż 3 sztuk pianin stanowiących składnik majątku trwałego Instytucji

Ogłoszenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. H.M. GÓRECKIEGO
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę fortepianu dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1- formularz ofertowy

Załącznik nr 2- Oświadczenie

Załącznik nr 3- wzór umowy

Załącznik nr 4- wykaz dostaw

Załącznik nr 5- informacja

Pytanie nr 1

Odpowiedź  nr 1

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. H.M. GÓRECKIEGO

informuje o zamiarze zawarcia umowy na

dodatkowe roboty budowlane do kontraktu Kontynuacja i zakończenie robót budowlanych projektu pn: Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. H.M. GÓRECKIEGO
ogłasza przetarg nieograniczony na:

usługi hotelarskie na potrzeby Filharmonii Śląskiej im. H. M. Góreckiego.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ

Załącznik nr 1- formularz ofertowy

Załącznik nr 2-oświadczenie

Załącznik nr 3- wzór umowy

Załącznik nr 4- informacja

Załącznik nr 5- wstępny harmonogram rezerwacji

Informacja o zmianie SIWZ i ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ zmiana z dnia 05-08-2013

Zmiana załącznik nr 5 harmonogram (hotel 4*)

Załącznik nr 6 harmonogram (hotel 5*)

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

------------------------------------------------------------------------------------------------------
DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. H.M. GÓRECKIEGO
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Druk i dostawę wydawnictw Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1- formularz ofertowy
Załącznik nr 2-oświadczenie
Załącznik nr 3- wzór umowy
Załącznik nr 4-wykaz dostaw
Załącznik nr 5- informacja

Pytania i odpowiedzi
Pytania 1-5
Odpowiedzi na pytania 1-5
Pytania 6-8
Odpowiedzi na pytania 6-8
Pytania 9-13

Odpowiedzi na pytania 9-13

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.