PL |  EN

PARTNERZY I PATRONI MEDIALNI

PARTNERZY:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PATRONI MEDIALNI:

 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.