PL |  EN

PLANY SAL KONCERTOWYCH

SALA KONCERTOWA IM. KAROLA STRYJI

Na 426 miejsc, z czego 358 na parterze i 68 na balkonie.

 

 

 

SALA KAMERALNA 

na 108 miejsc

 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.