PL |  EN

Radość w zespole Filharmonii Śląskiej po ogłoszeniu wyników oceny projektów.

tak się zespół cieszy z ogłoszenia from Filharmonia Śląska on Vimeo.

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.