PL |  EN

2013 sierpień

Na budowie przy ul. Sokolskiej 2 generalny wykonawca w budynku istniejącym: robił tynki wewnętrzne, gładzie gipsowe, okładziny ścian i malowanie; posadzki i izolacje poziome; sufity; w klatkach schodowych – roboty wykończeniowe; stolarkę drzwiową; elewację; w części dobudowanej: sufity podwieszone; stolarkę drzwiową; dźwigi i platformy; instalację oświetleniową, w stacji transformatorowej: instalacje elektryczne.  

W zakresie instalacji niskoprądowych wykonywano system sygnalizacji pożaru (SSP); okablowanie strukturalne; system CCTV; System Kontroli Dostępu;  system Audio-Video. Całkowita wartość robót budowlanych w sierpniu 2013 roku wyniosła 2 166 810,63 zł netto. Do końca sierpnia 2013 roku całkowite rzeczowe zaawansowanie robót budowlanych GW wyniosło ok. 79%.

4 sierpnia przyjechała do Filharmonii Śląskiej 4-osnbowa ekipa techniczna firmy Karl Schuke Berliner Orgelbauwerkstatt GmbH w celu sprawdzenia warunków do montażu organów. Przedstawiciele Schuke uznali warunki za niewystarczające do montażu (szczególnie parametry wilgotności i zapylenie budynku oraz brak windy towarowej) i odwołali transport gotowych elementów organowych uzgodniony na 5.08.2013 roku.

 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.