PL |  EN

2014 Styczeń

Na kończonej budowie w styczniu roboty Generalnego Wykonawcy w budynku istniejącym obejmowały prace wykończeniowe, w szczególności elementów wystroju wnętrz. W części dobudo¬wanej obejmowały one głównie klatki schodowe, dach, tynki wewnętrzne i gła¬dzie gipsowe. Dokończono również instalacje elektryczne, słaboprądowe i sanitarne w obu częściach. Sfinalizowano zagospodarowanie terenu.
Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 423 664,62 zł netto.

Rozpoczęła się (27 I) intonacja organów, prowadzona równolegle z pracami związanymi z obiciem prospektu organowego. Gościła na budowie (14 I) Komisja Rozwoju Miasta Katowice. Na przetarg na wyposażenie łazienek wpłynęło 7 ofert, z których najbardziej korzystna była oferta firmy W&W Design z Katowic o wartości 37 825,28 zł netto. 31 stycznia Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego otrzymała pozwolenie na użytkowanie obiektu.
 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.