PL |  EN

2011 Wrzesień

Do końca września 2011 roku Generalny Wykonawca zakończył konstrukcję nowego budynku. Wykonano 100% robót żelbetowych, oprócz stropu nad szybem windowym, w którym zainstalowany jest żuraw. Rozpoczęto izolację pokrycia dachowego. Wykonano 100% pionów co. i 85% pionów rozprowadzających na piętrach oraz 100% kanalizacji deszczowej i podposadzkowej na parterze. Wykonano ściany żelbetowe oraz stropy garażu.

Dnia 1.09.2011 została wydana Decyzja Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ws. zmiany pozwolenia konserwatorskiego w odpowiedzi na wniosek złożony 20 lipca 2011 roku. Dnia 02.09.2011 roku złożono w Wydziale Budownictwa Urzędu Miasta Katowice wniosek o zmianę pozwolenia na budowę. Oczekujemy na wydanie decyzji.

Do czasu uzyskania uzupełniającego pozwolenia na budowę wstrzymane są prace w budynku istniejącym.
 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.